Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka  Catharina”

Nowe Siodło 73A, 58-350 Mieroszów

tel./fax 74 880 0110